نشانه های کمبود گوگرد در گیاهان و کشاورزی

گوگرد یک ماده غذایی ضروری برای تولید محصولات غذایی در میزان فراوان است. غلات ، میوه ها ، سبزیجات و خوراک های دامی همه به گوگرد برای رشد پایدار نیازمند هستند. نشانه های کمبود گوگرد در گیاهان هم از راه های قابل مشاهده و هم از طریق آزمایش خاک و...