فواید گوگرد معدنی برای گیاهان

      فواید کلی گوگرد برای گیاهان گوگرد عنصری ضروری در رشد گیاهان و عملکرد های زیستی آنهاست. گوگرد در فرایند جذب نیتروژن، تولید پروتئین و آنزیم های حیاتی گیاهان نقش اساسی دارد. سولفات که فرم ساده شده گوگرد در خاک است به عنوان اولین منبع گوگرد توسط ریشه...

اهمیت و نقش گوگرد در کشاورزی

        مقدمه اهمیت گوگرد در کشاورزی (ما در این مقاله از حرف S نماد سولفور به عنوان جایگزین واژه گوگرد استفاده می کنیم) بیش از یک قرن است که شناخته شده است. با این حال، استفاده مداوم ازترکیبات کود نیتروژن (N) و فسفر (P) غلیظ که فاقدِ...