تغییر pH خاک قلیایی و شور با گوگرد معدنی

PH خاک به طور مستقیم بر زندگی و رشد گیاهان تأثیر می­ گذارد. زیرا بر روی جذب همه مواد مغذی گیاه تأثیر می­گذارد. دربازه PH بین 6.0 و 6.5، بیشتر مواد مغذی در دسترس ترین حالت خود برای گیاه قرار دارند.PH خاک باید به صورت دوره­ای بررسی شود. و اگر...

کاهش PH خاک با گوگرد و اسیدی سازی خاک

     اسیدی سازی خاک: چگونه pH خاک را کاهش دهیمبسیاری از گونه­ های گیاهی برای رشد نیاز به شرایط خاک اسیدی دارند. دربخش عمده‌ای از زمین های کشاورزی کشور سطح PH خاک خنثی تا کمی قلیایی است. اسیدی سازی خاک به معنا فرایندی است که PH خاک در طی گذشت زمان...