گوگرد معدنی کیسه ای

مجموعه سولفیران محصول گوگرد معدنی کیسه ای را در کیسه های 25 کیلوگرمی یا باتوجه به سفارشات مشتریان بسته بندی و عرضه می نماید. همکاران و فروشندگان و باغداران محترم برای خرید مستقیم از معدن می توانند با ما تماس بگیرند.

نمایش یک نتیجه