فروش گوگرد معدنی سمنان-خرید مستقیم از معدن

گوگرد معدنی گوگرد به عنوان چهارمین عنصر پر مصرف در کشاورزی در دو گونه آلی و معدنی طبقه بندی می شود. گوگرد در فرم های آلی در کودهای حیوانی و بقایای گیاهی وجود دارد. اما این گوگرد قابلیت جذب در گیاهان را ندارد.  ترکیبات گوگرد آلی در ابتدا نیاز است...

تاثیر گوگرد معدنی بر جذب فسفر در گیاهان

در گیاهان فسفر بعد از نیتروژن دومین ماده مغذی ضروری می باشد. فسفر برای فرآیندهای بیوشیمیایی مختلف، توسعه گیاه، و برای تکمیل رشد زایشی مورد نیاز می باشد. بیشترین تاثیر گوگرد معدنی بر جذب فسفر از طریق کاهش PH خاک اتفاق می افتد چون در PH اسیدی خاک عناصر بسیاری از جمله...

تعامل گوگرد معدنی و نیتروژن در پروتئین سازی گیاهان

هم افزایی گوگرد معدنی و نیتروژنبرای حداکثر سازی تولید پروتئین و تثبیت نیتروژن در گیاهان به مقادیر کافی از ترکیبات گوگردمعدنی و هم افزایی و تعامل ترکیبات گوگرد معدنی و نیتروژن احتیاج داریم.در گیاه سویا نیز هم به نیتروژن و هم به گوگرد برای رشد و عملکرد مناسب محصول احتیاج...

کاربرد و نقش گوگرد در کشاورزی ارگانیک

 چکیدهفراتر از نقش طبیعی و خواص تغذیه ای این عنصر ،گوگرد در کشاورزی ارگانیک یک قارچ­کش و سم­کش قوی نیز هست. میزان این عنصر در دسترس گیاه باید در سطح کافی نگهداری شود زیرا می­تواند در ذخیره نیتروژن و کاهش شستشوی نیتروژن خاک کمک کند.گوگرد (در این مقاله ما از...

نشانه های کمبود گوگرد در گیاهان و کشاورزی

گوگرد یک ماده غذایی ضروری برای تولید محصولات غذایی در میزان فراوان است. غلات ، میوه ها ، سبزیجات و خوراک های دامی همه به گوگرد برای رشد پایدار نیازمند هستند. نشانه های کمبود گوگرد در گیاهان هم از راه های قابل مشاهده و هم از طریق آزمایش خاک و...

تاثیر گوگرد پاشی محلول و استفاده از گوگرد در خاک بر عملکرد گیاه گندم

چکیده مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر گوگرد پاشی محلول و استفاده از گوگرد خالص (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 و 30 ppm) بر رشد گیاهی، عملکرد و رنگدانه های فتوسنتزی در برگهای گیاه گندم انجام شد.  طرح به صورتِ کاملاً تصادفی با سه...

نیاز به گوگرد در کشاورزی و گیاهان

 چرا گیاهان به گوگرد نیاز دارند ؟؟گوگرد برای همه سلولهای زنده ضروری است، اما انسان و حیوانات آن را فقط از گیاهان دریافت می کنند. در گیاهان، گوگرد برای فرایند تثبیت کننده نیتروژن در حبوبات و در تشکیل کلروفیل ضروری است. نیار به گوگرد در کشاورزی و گیاهان در فرآیندهای...

کاهش PH خاک با گوگرد و اسیدی سازی خاک

     اسیدی سازی خاک: چگونه pH خاک را کاهش دهیمبسیاری از گونه­ های گیاهی برای رشد نیاز به شرایط خاک اسیدی دارند. دربخش عمده‌ای از زمین های کشاورزی کشور سطح PH خاک خنثی تا کمی قلیایی است. اسیدی سازی خاک به معنا فرایندی است که PH خاک در طی گذشت زمان...

اهمیت و نقش گوگرد در کشاورزی

        مقدمه اهمیت گوگرد در کشاورزی (ما در این مقاله از حرف S نماد سولفور به عنوان جایگزین واژه گوگرد استفاده می کنیم) بیش از یک قرن است که شناخته شده است. با این حال، استفاده مداوم ازترکیبات کود نیتروژن (N) و فسفر (P) غلیظ که فاقدِ...