کوددهی پاییزی گوگرد-مقایسه منابع گوگرد در کشاورزی

استفاده از گوگرد در کشاورزی بر اساس تحقیقات جدید مشخص شده است که استفاده از گوگرد در زمین های دارای فقر مواد آلی بسیار موثر و مفید است. جایی که معدنی سازی و آزادسازی گوگرد سولفات از مواد آلی بسیار محدود شده است. آنچه که استفاده از گوگرد را چالش...

فروش گوگرد معدنی سمنان-خرید مستقیم از معدن

گوگرد معدنی گوگرد به عنوان چهارمین عنصر پر مصرف در کشاورزی در دو گونه آلی و معدنی طبقه بندی می شود. گوگرد در فرم های آلی در کودهای حیوانی و بقایای گیاهی وجود دارد. اما این گوگرد قابلیت جذب در گیاهان را ندارد.  ترکیبات گوگرد آلی در ابتدا نیاز است...

فواید گوگرد معدنی برای گیاهان

      فواید کلی گوگرد برای گیاهان گوگرد عنصری ضروری در رشد گیاهان و عملکرد های زیستی آنهاست. گوگرد در فرایند جذب نیتروژن، تولید پروتئین و آنزیم های حیاتی گیاهان نقش اساسی دارد. سولفات که فرم ساده شده گوگرد در خاک است به عنوان اولین منبع گوگرد توسط ریشه...

تعامل گوگرد معدنی و نیتروژن در پروتئین سازی گیاهان

هم افزایی گوگرد معدنی و نیتروژنبرای حداکثر سازی تولید پروتئین و تثبیت نیتروژن در گیاهان به مقادیر کافی از ترکیبات گوگردمعدنی و هم افزایی و تعامل ترکیبات گوگرد معدنی و نیتروژن احتیاج داریم.در گیاه سویا نیز هم به نیتروژن و هم به گوگرد برای رشد و عملکرد مناسب محصول احتیاج...

فرم های گوگرد معدنی در کشاورزی-گوگرد عنصری و سولفات گوگردی

مقدمه گوگرد سولفات که گونه ای از فرم های گوگرد معدنی در کشاورزی می باشد تنها فرمی از گوگرد است که توسط گیاهان قابل جذب است. درحالی که گوگرد عنصری با توجه به میزان رطوبت و دمای خاک بصورت آهسته و به مرور دچار اکسید و تجزیه شده و در نهایت در...

تغییر pH خاک قلیایی و شور با گوگرد معدنی

PH خاک به طور مستقیم بر زندگی و رشد گیاهان تأثیر می­ گذارد. زیرا بر روی جذب همه مواد مغذی گیاه تأثیر می­گذارد. دربازه PH بین 6.0 و 6.5، بیشتر مواد مغذی در دسترس ترین حالت خود برای گیاه قرار دارند.PH خاک باید به صورت دوره­ای بررسی شود. و اگر...