بلاگ

خرید گوگرد معدنی-فروش گوگرد کشاورزی

گوگرد کشاورزیگوگرد به عنوان چهارمین عنصر پر مصرف در کشاورزی شناخته می شود، گوگرد علاوه بر تغذیه خاک در نقش یک قارچ کش و آفت کش نیز در اکوسیستم حیات گیاهان جایگاه ویژه دارد. وجود مقادیر کافی از گوگرد برای ذخیره مناسب نیتروژن در گیاهان و جلوگیری از دست رفتن نیتروژن...

گوگرد پتروشیمی-گوگرد پالایشگاهی گازی ونفتی

انواع گوگرد از نظر فرم در گذشته گوگرد را از معادن استخراج می‌کردند در بسیاری از مناطق آتشفشانی مانند سیسیل ایتالیا گوگرد در سطح زمین نیز یافت می‌شد تا اواخر قرن بیستم میلادی گوگرد از گنبدهای نمکی نیز قابل استخراج بود. امروزه بیشتر گوگرد مورد مصرف در صنعت از فرایندهای...

اصلاح خاک گلخانه‌با گوگرد-رفع شوری و قلیاییت خاک گلخانه ها

اصلاح خاک گلخانه و نهالستان   مقیاس pH میزان اسیدیته یا قلیائیت محلول را اندازه گیری می کند. مقیاس از 0 (یک اسید بسیار قوی) تا 14 (یک پایه بسیار قوی یا بسیار قلیایی) گسترش می یابد. وسط مقیاس، یعنی7، خنثی است، نه اسیدی و نه قلیایی. pH خاک مهم...

کوددهی پاییزی گوگرد-مقایسه منابع گوگرد در کشاورزی

استفاده از گوگرد در کشاورزی بر اساس تحقیقات جدید مشخص شده است که استفاده از گوگرد در زمین های دارای فقر مواد آلی بسیار موثر و مفید است. جایی که معدنی سازی و آزادسازی گوگرد سولفات از مواد آلی بسیار محدود شده است. آنچه که استفاده از گوگرد را چالش...

فروش گوگرد معدنی سمنان-خرید مستقیم از معدن

گوگرد معدنی گوگرد به عنوان چهارمین عنصر پر مصرف در کشاورزی در دو گونه آلی و معدنی طبقه بندی می شود. گوگرد در فرم های آلی در کودهای حیوانی و بقایای گیاهی وجود دارد. اما این گوگرد قابلیت جذب در گیاهان را ندارد.  ترکیبات گوگرد آلی در ابتدا نیاز است...

اصلاح خاکهای شور با گوگرد معدنی-مدیریت شوری

مقدمهویژگی متمایز کننده خاکهای شور از نظر کشاورزی این است که آنها دارای نمکهای محلول خنثیِ بسیاری هستند که بر رشد اکثر گیاهان زراعی تأثیر منفی می‌گذارند.به منظور تعریف، خاکهای شور به خاکهایی گفته می‌شود که رسانایی الکتریکی (EC) عصاره خاک اشباع آنها، بیش از dS/m 4 در دمای 25...

فواید گوگرد معدنی برای گیاهان

      فواید کلی گوگرد برای گیاهان گوگرد عنصری ضروری در رشد گیاهان و عملکرد های زیستی آنهاست. گوگرد در فرایند جذب نیتروژن، تولید پروتئین و آنزیم های حیاتی گیاهان نقش اساسی دارد. سولفات که فرم ساده شده گوگرد در خاک است به عنوان اولین منبع گوگرد توسط ریشه...

تاثیر گوگرد معدنی بر جذب فسفر در گیاهان

در گیاهان فسفر بعد از نیتروژن دومین ماده مغذی ضروری می باشد. فسفر برای فرآیندهای بیوشیمیایی مختلف، توسعه گیاه، و برای تکمیل رشد زایشی مورد نیاز می باشد. بیشترین تاثیر گوگرد معدنی بر جذب فسفر از طریق کاهش PH خاک اتفاق می افتد چون در PH اسیدی خاک عناصر بسیاری از جمله...

تعامل گوگرد معدنی و نیتروژن در پروتئین سازی گیاهان

هم افزایی گوگرد معدنی و نیتروژنبرای حداکثر سازی تولید پروتئین و تثبیت نیتروژن در گیاهان به مقادیر کافی از ترکیبات گوگردمعدنی و هم افزایی و تعامل ترکیبات گوگرد معدنی و نیتروژن احتیاج داریم.در گیاه سویا نیز هم به نیتروژن و هم به گوگرد برای رشد و عملکرد مناسب محصول احتیاج...

فرم های گوگرد معدنی در کشاورزی-گوگرد عنصری و سولفات گوگردی

مقدمه گوگرد سولفات که گونه ای از فرم های گوگرد معدنی در کشاورزی می باشد تنها فرمی از گوگرد است که توسط گیاهان قابل جذب است. درحالی که گوگرد عنصری با توجه به میزان رطوبت و دمای خاک بصورت آهسته و به مرور دچار اکسید و تجزیه شده و در نهایت در...