فواید گوگرد معدنی برای گیاهان

فواید گوگرد معدنی

 

 

 

فواید کلی گوگرد برای گیاهان

گوگرد عنصری ضروری در رشد گیاهان و عملکرد های زیستی آنهاست. گوگرد در فرایند جذب نیتروژن، تولید پروتئین و آنزیم های حیاتی گیاهان نقش اساسی دارد.

سولفات که فرم ساده شده گوگرد در خاک است به عنوان اولین منبع گوگرد توسط ریشه های گیاهان جذب می‌شود.

همچنین گیاهان قادرند تا گوگرد مورد نیاز خود را بوسیله برگها از طریق دی اکسید گوگرد موجود در هوا جذب نمایند. آنزیم سیستئین مهمترین عامل انتقال عنصر گوگرد در واکنشهای متابولیستی گیاهان است.

گوگرد عنصری یا گوگرد خالص برای جذب در گیاهان در ابتدا نیاز است تا دچار واکنش اکسایش و کاهش شود تا به فرم های ساده تر و محلول در آب تجزیه شود.

تامین گوگرد معدنی کشاورزی

اهمیت گوگرد معدنی برای گیاهان

اهمیت گوگرد معدنی در کشاورزی و حیات گیاهان بسیار حیاتی است. فواید گوگرد معدنی در ساختار پروتئین ها و عملکرد های آنزیمی گیاهان بسیار قابل توجه است.

گوگرد معدنی نقش مهمی را در سیستم دفاعی گیاهان علیه انواع استرسهای محیطی و آفات نباتی بازی می کند.

گوگرد معدنی بعد از جذب در گیاه در طی واکنش هایی متابولیزه می شود و به  ترکیباتی چون سیستئین و گلوتاتیون تبدیل می شود.

گلوتاتیون باعث حفاظت گیاهان در برابر استرس های اکسیداتیو، عناصر فلزی سنگین و مواد سمی می شود.

ترکیبات ثانویه گوگرد (مانند گلوکوزینولات، پپتاید گلوتامیل گاما، فایتوالکسین و پروتئین های سرشار از گوگرد تیونین) و گوگرد عنصری نیز می توانند ترکیبات فرار گوگردی را آزاد نمایند.

این ترکیبات به گیاهان کمک می کنند تا در برابر انواع پاتوژن ها و آفات نباتی مقاوم شوند.

فواید گوگرد معدنی برای مبارزه ارگانیک با آفات نیز بسیار مورد توجه است. بطوریکه برای مبارزه با آفاتی چون نماتد، کرم های خراط و ریشه خوار و نابودی قارچ های بیماری زا توصیه می شود.

نیاز گیاهان به گوگرد معدنی

گیاهان از لحاظ نیاز به عنصر گوگرد معدنی متفاوت هستند. یک تغذیه متعادل و کافی از گوگرد معدنی  برای تولید و کیفیت محصول وهمچنین سلامت گیاهان حیاتی است.

جذب و هضم گوگرد معدنی و نیتروژن در گیاهان بشدت به یکدیگر وابسته است. کمبود گوگرد در گیاهان می تواند با اندازه گیری نسبت نرخ نیتروژن به گوگرد (N/S) در بافت گیاهی مانند برگ تشخیص داده شود.

از دیگر فواید گوگرد معدنی میتوان به افزایش قدرت و مقاومت گیاهان برای تحمل تنش های سرمایی فصل زمستان اشاره نمود.

گیاهانی که بطور طبیعی در اکوسیستم طبیعت قرار دارند بطور کلی دچار کمبود گوگرد نمی‌شوند. آنها بخش اعظم نیاز خود را از طریق گوگرد موجود در هوای اتمسفر تامین می کنند. بخش دیگر نیز از بقایای پوسیده گیاهی بدست می آید.

انسانها و جانوران نیزبرای تامین گوگرد مورد نیاز خود به گوگردی که توسط گیاهان تجزیه و متابولیزه شده تکیه دارند. یک رژیم غذایی متعادل از گوگرد در تغذیه جانوران بسیار اهمیت دارد. کمبود گوگرد اثر منفی بر میزان راندمان تولید پروتئین و تولید پشم دارد.

دیگر فواید گوگرد معدنی

تغذیه گیاهان با گوگرد معدنی نقش تعیین کننده‌ای بر روی کیفیت غذا‌ها، کیفیت پخت نان و کیفیت مالت غلات دارد.

فواید گوگرد معدنی بسیار بیشتر از دیگر فرم های گوگرد است. گوگرد معدنی در جلوگیری از خزان زود‌رس درختان موثر است.

گوگرد معدنی در پیشگیری و درمان بیماری سر خشکیدگی شاخه درختان کمک کننده است.باعث خوش طعمی و کیفیت میوه ها نیز می‌گردد.

گوگرد معدنی بدلیل داشتن کلسیم فراوان، کمبود این عنصر را بطور کلی در باغات و مزارع مرتفع می کند.

با جایگزینی کلسیم محلول بجای سدیم خاک شوری خاک نیز کاهش می یابد. اصلاح خاک های شور و قلیایی و سدیمی نیز از دیگر فواید گوگرد معدنی است.

برای تهیه مستقیم گوگرد معدنی اسیدی سولفیران (معدن سمنان) با ما تماس بگیرید.

منبع:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6863-8_21

دیدگاهتان را بنویسید